Kategoria Rada Miejska

Wrzesień, czas kampanii

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a w naszym samorządzie spokojnie prawie do końca.

Zebraliśmy się – jak to zazwyczaj bywa – na wspólnym posiedzeniu komisji, a po tygodniu na sesji. Informacje z działalności przekazywały tym razem trzy gminne jednostki organizacyjne: Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Nowosarzyńska Telewizja Kablowa Lokaltel...

Czytaj więcej

Sesja nr 66

Sierpniowa, sześćdziesiąta szósta sesja Rady Miejskiej przebiegała bez większych emocji. Na początku przyjęliśmy porządek obrad i protokoły z dwóch poprzednich sesji. W informacji z realizacji uchwał przy jednej z nich, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Zarczycka-Smycze, pojawiła się adnotacja „stwierdzona nieważność przez organ nadzoru”. Usiłowałem dowiedzieć się o przyczyny unieważnienia uchwały, ale nikt nie potrafił udzielić wyjaśnień...

Czytaj więcej

Krótko i wakacyjnie

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek burmistrza. Wakacje i późny termin zawiadomienia o sesji zapewne sprawiły, że uczestniczyło w niej jedynie 13 radnych. W porządku obrad znalazły się 3 uchwały.

Pierwsza z nich to zmiana lokalnego programu rewitalizacji. Program przyjęliśmy już ponad rok temu, ale w toku obowiązkowych konsultacji urząd marszałkowski zgłosił pewne sugestie dotyczące wskaźników programu...

Czytaj więcej

Szopka do kwadratu

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej mogłaby być wdzięcznym tematem dla satyryka. Ale po kolei.

Na początku zajęliśmy się sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok i absolutorium dla burmistrza. Sprawa była omówiona na komisjach, więc na sesji odbyło się tylko to, co jest wymagane przez procedurę – wystąpienie burmistrza, odczytanie wymaganych opinii i głosowanie imienne...

Czytaj więcej

Majowa sesja

Na majowej sesji Rady Miejskiej zajmowaliśmy się kilkoma sprawami.

Na poczatku przyjęliśmy sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Korebudu. W dyskusji dopytywałem o wałkowaną od poczatku kadencji kwestię zróżnicowania opłat abonamentowych za wodę, pytałem też o termin usunięcia usterek wynikłych podczas termomodernizacji budynków mieszkalnych...

Czytaj więcej

Sesja nr 62

Kwietniowa sesj Rady Miejskiej miała spokojny przebieg.

Po rutynowym początku zajęliśmy się informacją o stanie bezrobocia. Kolejny rok mimo zaproszenia na sesji nie pojawił się nikt z Powiatowego Urzędu Pracy (otrzymaliśmy jedynie informację pisemną). Burmistrz uznał, że temat ten wiąże się z inwestycjami firm w Nowej Sarzynie i przedstawił prezentację dotyczącą tej problematyki (wydawała mi się znajoma, była to zmodyfikowana prezentacja sprzed blisko roku: KLIK)...

Czytaj więcej

Wielbłąd dwugarbny

Wykres emocji na marcowej sesji Rady Miejskiej wyglądałby jak wielbłąd dwugarbny. Spokój, spokój, kontrowersje, spokój, spokój, kontrowersje, spokój.

Czytaj więcej

Przedszkole, żłobek, diety i skarga

Kilka tematów zdominowało 26 lutego sesję Rady Miejskiej.

Na początku Rada wysłuchała postulatów mieszkańców Woli Zarczyckiej, którzy przybyli na sesję, by przedstawić swoje oczekiwania dotyczące budowy nowego przedszkola. Do Nowej Sarzyny przyjechało kilkunastu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i przedprzedszkolnym, zaniepokojonych warunkami, w jakich ich pociechy mają spędzić swoje pierwsze lata w towarzystwie rówieśników...

Czytaj więcej

Pora wracać :)

Jakiś czas temu kolega spytał – czemu nic nie piszesz tak długo? Nie zdradzę, kiedy to było, bo się okaże, że wieki całe nie popełniłem postu, ale chyba pora wracać.

Dłuższy czas samorządowe sprawy toczyły się bez większych kontrowersji, radni przyjmowali budżet i udzielali absolutorium, przegłosowywali kolejne uchwały. Dopiero na sesji LIX wydarzyło się coś, co mnie zbulwersowało – Rada Miejska ewidentnie moim zdaniem złamała prawo.

Miało to miejsce podczas wyborów no...

Czytaj więcej

Wiosna :)

Początek wiosny w Radzie Miejskiej to dwa dni robocze. 21 marca spotkały się komisje, ale przed ogólnym zebraniem przedsesyjnym dwie godziny wcześniej z przedsiębiorcami spotkała się z mojej inicjatywy Komisja Ekonomiczno-Finansowa.

Czytaj więcej