Kategoria Nowa Sarzyna

Samorządowy początek roku

Styczeń i luty to trzy sesje Rady Miejskiej: dwie zwyczajne i jedna zwołana w celu złożenia ślubowania przez nowowybranego burmistrza, która odbyła się 8 lutego. Była ona pokłosiem przedterminowych wyborów po uzyskaniu przez Jerzego Paula mandatu poselskiego.

Czytaj więcej

Trzy sesje, w tym budżetowa

Trzykrotnie w grudniu zbierała się Rada Miejska. Pierwsza sesja była zwołana na wniosek burmistrza w celu przyjęcia wcześniej przygotowanej uchwały o wniesieniu związanej z budową kanalizacji w Jelnej dopłaty do ZGK, której nie można było wprowadzić pod listopadowe obrady z przyczyn formalnych. Przy okazji dokonaliśmy zmian w budżecie.

Czytaj więcej

Listopad, czyli podatki

30 listopada Rada Miejska obradowała osiemnasty raz w bieżącej kadencji. Jak zwykle pod koniec roku dominującym tematem były podatki i opłaty lokalne. Ale po kolei.

Czytaj więcej

Sesja siedemnasta

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 października. Przygotowania do Biegu Niepodległości zabrały mi sporo czasu, stąd relacja jest opóźniona i będzie bardziej skrótowa, niż zazwyczaj.

Na wstępie przewodniczący rady złożył gratulacje burmistrzowi Jerzemu Paulowi, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski. W dalszej części zajęliśmy się sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych...

Czytaj więcej

Kolejne krótkie sesje

Pierwsze powakacyjne sesje Rady Miejskiej były krótkie. Najpierw spotkaliśmy się 7 września. Sesja została zwołana jako nadzwyczajna, głównie po to, by przyjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki w Łętowni przez Korebud. Przy okazji uchwaliliśmy zmiany w budżecie gminy.

Czytaj więcej

Sesja w godzinę, komisje w prawie cztery

Kto chciałby sobie wyrobić zdanie na temat pracy radnych wyłącznie na podstawie retransmisji sesji, mógłby powiedzieć – atmosfera wakacyjna.  Radni z porządkiem obrad uwinęli się chyba w godzinę, dyskusji było jak na lekarstwo. Jednak tydzień wcześniej z wakacjami mogłaby się tylko kojarzyć wysoka temperatura dyskusji. W relacji skupię się więc na przebiegu posiedzenia połączonych komisji.

Zaczę...

Czytaj więcej

Oś świata

Dużo słów, mało efektów. Tak można najkrócej podsumować lipcową sesję Rady Miejskiej. Jej zasadniczym punktem była analiza kosztów funkcjonowania gminnej oświaty.

Czytaj więcej

Sesja numer dziewięć

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się w ostatni poniedziałek kwietnia.

Tradycyjnie na początku przyjęliśmy porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. Chciałbym poinformować, że na mój wniosek protokoły zawierają teraz załączniki z m. in. rozpatrywanymi przez radę informacjami – pierwszym „wzbogaconym” był ten z sesji lutowej i każdy może na gminnym BIPie przeczytać przedstawiane nam informację o stanie rolnictwa, analizę stanu bezpieczeństwa czy wykazy umorzeń podatkowych.

W kolejnym punkci...

Czytaj więcej

Marcowa sesja Rady Miejskiej

Ósma sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 marca i miała spokojny przebieg. Zapewne dlatego, że pytania dotyczące omawianych spraw zostały zadane podczas wcześniejszego zebrania komisji.

Po r...

Czytaj więcej

Lutowa sesja

We wtorek, 24 lutego, Rada Miejska spotkała się na sesji nr 7. Sesja była poprzedzona spotkaniem połączonych komisji, więc 90% dyskusji odbyło się tydzień wcześniej.

Czytaj więcej