Archiwum miesięczne Lipiec 2015

Oś świata

Dużo słów, mało efektów. Tak można najkrócej podsumować lipcową sesję Rady Miejskiej. Jej zasadniczym punktem była analiza kosztów funkcjonowania gminnej oświaty.

Czytaj więcej

Absolutorium i list

Głównym tematem sesji czerwcowej było oczywiście absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Burmistrz uzyskał je jednogłośnie.

W trakcie procedowania tego punktu radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu 2014, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii Komisji Rewizyjnej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinii Komisji Rewizyjnej i dyskusji...

Czytaj więcej