Archiwum miesięczne Wrzesień 2018

Wrzesień, czas kampanii

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a w naszym samorządzie spokojnie prawie do końca.

Zebraliśmy się – jak to zazwyczaj bywa – na wspólnym posiedzeniu komisji, a po tygodniu na sesji. Informacje z działalności przekazywały tym razem trzy gminne jednostki organizacyjne: Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Nowosarzyńska Telewizja Kablowa Lokaltel...

Czytaj więcej

Sesja nr 66

Sierpniowa, sześćdziesiąta szósta sesja Rady Miejskiej przebiegała bez większych emocji. Na początku przyjęliśmy porządek obrad i protokoły z dwóch poprzednich sesji. W informacji z realizacji uchwał przy jednej z nich, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Zarczycka-Smycze, pojawiła się adnotacja „stwierdzona nieważność przez organ nadzoru”. Usiłowałem dowiedzieć się o przyczyny unieważnienia uchwały, ale nikt nie potrafił udzielić wyjaśnień...

Czytaj więcej