Sesja namber łan

Pierwsza sesja nowowybranej Rady Miejskiej została zwołana przez Komisarza Wyborczego i obejmowała ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz ślubowanie burmistrza.

Rozpoczął radny najstarszy wiekiem, czyli pan Sulikowski, odebrał ślubowanie radnych, po czym poprowadził procedurę głosowania na przewodniczącego rady. Zgłoszono jednego kandydata – Stanisława Kurleja. Komisja Skrutacyjna w składzie Jan Pinderski, Halina Pyszowska i Eugeniusz Kolano działała nieco sprawniej od PKW i ogłaszała wyniki nie po tygodniu, lecz po kilku minutach.

W głosowaniu, od 20 radnych (kandydat nie uczestniczył) Stanisław Kurlej otrzymał 20 głosów za i zmienił za stołem prezydialnym radnego seniora. Od tego czasu sesja przebiegała sprawniej.

W kolejnym punkcie zgłosiłem wniosek, by wybrać jednego wiceprzewodniczącego (wcześniej było ich dwóch). Uzasadniałem, że w ostatnich trzech kadencjach drugi wiceprzewodniczący nie miał kompletnie nic do roboty, a rada powinna kosztować jak najmniej. Niestety, propozycja przewodniczącego Kurleja (dwóch wicków) jako zgłoszona wcześniej była głosowana pierwsza i zyskała aprobatę większości – jedynie 7 radnych było przeciw, a większość bezwzględna była za i mój wniosek nie był głosowany.

Na wiceprzewodniczących zgłoszono Jerzego Paula i Piotra Sulikowskiego, za tym pierwszym głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, drugi zanotował wynik 14 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Po chwili obydwaj zza stołu prezydialnego obserwowali ślubowanie burmistrza. Jerzy Paul wygłosił wymaganą prawem rotę (tym samym formalnie objął obowiązki burmistrza), odebrał gratulacje, a sesja skończyła się.

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>