Kolejne krótkie sesje

Pierwsze powakacyjne sesje Rady Miejskiej były krótkie. Najpierw spotkaliśmy się 7 września. Sesja została zwołana jako nadzwyczajna, głównie po to, by przyjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki w Łętowni przez Korebud. Przy okazji uchwaliliśmy zmiany w budżecie gminy.

Drugi raz we wrześniu obradowaliśmy w ostatni poniedziałek miesiąca. Zgodnie z planem pracy rozpatrzyliśmy roczne informacje o pracy instytucji kultury (Ośrodka Kultury i biblioteki) oraz LokalTelu. Zaprezentowane zostały też sprawozdania burmistrza z realizacji inwestycji (tradycyjnie z niskim udziałem miasta) i z pozyskiwania środków pozabudżetowych. Przyjęliśmy też zmiany w budżecie gminy.

W dalszej części złożyliśmy (radni wybrani w okręgach miejskich) interpelację w sprawie zamówień publicznych w naszej gminie. W zapytaniach prosiłem o informacje dotyczące przygotowania remontu dróg w rejonie placu targowego (jak stwierdził wiceburmistrz Rychel – przebiega planowo). Następnie odbyła sie runda pytań i odpowiedzi radnej H. Pyszowskiej na temat kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Miasta i Gminy (ze szczególnym uwzględnieniem przetargów, w kontekście otrzymanych ostatnio przez radnych zastrzeżeń co do zamówień publicznych gminy przekazanych przez spółkę komunalną ze Stalowej Woli). Dowiedziała się, że władze gminy nie zamierzają udzielać na pismo odpowiedzi, gdyż nadawca mógł wykorzystać przewidzianą w przepisach o zamówieniach publicznych odwoławczą drogę prawną, a całą sprawę burmistrz traktuje jako personalny atak związany z jego kandydowaniem do Sejmu. Radna Pyszowska pytała też o ewentualne działania burmistrza w związku z otrzymaną przez nią informacją o sfałszowaniu uchwał jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Radny M. Zawadzki pytał o odwodnienie w rejonie przysiółka Jelna-Krzaki.

W Wolnych wnioskach i informacjach radny G. Sroka pytał, czy to prawda, że pan burmistrz kandyduje do Sejmu, a jeśli tak – to z jakiej partii, a radny E. Kolano pytał o możliwości informowania sołtysów i innych zainteresowanych o zapytaniach ofertowych. Dowiedział się, że nie ma takiej możliwości prawnej, i był to ostatni temat poruszany na sesji.

Jacek Wojdałowicz

Jeden komentarz do Kolejne krótkie sesje

 • Grzywna  mówi:

  Dot. Tematu poruszonego na 16 Sesji Rady Miejskiej przez radną H. Pyszowską w sprawie nieprawidłowości występujących w ZGK w Nowej Sarzynie.
  W zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej nr.16 w dniu 20.03. 2015 roku udział wzięło 13 członków oraz Pani Iwona Wiśniewska i Pan Mariusz Kozyra jako przedstawiciele Zarządcy czyli ZGK
  w Nowej Sarzynie. Zebranie protokołowała Pani Iwona W.
  Na zebraniu głosowano w sprawie 5 uchwał zgodnie z porządkiem zebrania.
  Głosowanie projektów uchwał nr 1,2,3 przebiegało z godnie z zapisem w protokole zebrania. Natomiast nieprawdę napisano z głosowania uchwał nr 4 i 5.
  Na zebraniu za przyjęciem uchwały nr.4 głosowała 1- dna osoba, przeciw uchwale głosowało 12 osób.
  Podobnie za przyjęciem uchwały nr 5 głosowała 1 osoba, przeciw uchwale głosowało 12 osób.
  Kilka dni później Przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej zmieniła listy z głosowania uchwał 4 i 5 w drodze indywidualnego zbierania podpisów, wtedy większość członków obecnych na zebraniu zmieniło swoje stanowisko w sprawie głosowania i Zarządca pismem z dnia 21.04.2015r poinformował o wynikach głosowania uchwał zgodnie z listami podmienionymi ( i ten zapis znalazł się w Protokole z zebrania) lokatorów lokali Wspólnoty przy ul . M. Konopnickiej 16. Jednym słowem idąc na skróty zapomniano poinformować mieszkańców jak przebiegało głosowanie na zebraniu i dlaczego zamieniono listy głosowania uchwał nr.4 i 5. Informację tę zamieszczono w notatce wyjaśniającej całe zamieszanie wokół tego zdarzenia, po spotkaniu zainteresowanych osób z dnia 08.09.2015 roku.
  Wszystko byłoby zgodne z prawem, gdyby w protokole z zebrania zapisano prawdę , a w aneksie do protokołu podano, że w wyniku indywidualnego zbierania podpisów członkowie Wspólnoty zmienili zdanie i zagłosowali tak jak wynika to z załączników nr.5 i 6.
  I na koniec moje spostrzeżenia na temat pracy byłego Pana Burmistrza.
  W momencie gdy przypadkowo przeczytałem Protokół z zebrania nie znałem całej prawdy, dlatego pismem zwróciłem się do Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy. Przez miesiąc Pan Burmistrz milczał ( w tym czasie trzy razy byłem u Burmistrza w tej sprawie i za każdym razem słyszałem odpowiedź wymijającą ),aż przypadkowo na ulicy prze sklepie dostałem odpowiedź ustną , że Pan Burmistrz rozmawiał z Panem Prezesem ZGK w tej sprawie i Pan Prezes nie ma sobie nic do zarzucenia i że jeśli twierdzę, że zostałem oszukany to mogę dochodzić swoich praw w prokuraturze. Swoim uporem doprowadziłem do wyjaśnienia tej sprawy i kserokopie całości dokumentacji ( Protokół z zebrania; pisma Zarządcy do mieszkańców wspólnoty; notatkę ze spotkania w której sam Zarządca przyznał się, że w protokole pominął te kwestie ( tylko rodzi się kolejne pytanie – Jak można pominąć coś czego na zebraniu nie było),podając efekt końcowy; listy z głosowań uchwały nr.4 i 5 na zebraniu i te po zebraniu – z prośbą, aby jako Zarządca uporządkował te sprawy w ZGK. Nie domagałem się żadnych kar, wręcz przeciwnie stwierdziłem, że na spotkaniu z osobami zainteresowanymi odniosłem wrażenie, że nie wiedzą one jakie przewinienie popełnili.
  Mając takie dowody nie trudno wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jak zostałem potraktowany – na równi z tymi, którzy co najmniej dwukrotnie złamali prawo :
  1. Protokół był z zebrania, a nie z działań po zebraniu.
  2. Dopuszczenie ( prawdopodobnie za namową Pana Prezesa ZKG )do podmienienia list do głosowania.
  Ja lekcje odrobiłem i na najbliższym zebraniu Wspólnoty zgłoszę wniosek, aby Protokół z zebrania był podpisany przez przedstawiciela Zarządcy i Wspólnoty (ten był tylko podpisany tylko przez Panią Protokolant ) , odczytany i przegłosowany na następnym zebraniu.
  Wyjaśnienie tej sprawy zajęło mi trochę czasu, niektórzy mówią, że się czepiam ( ale to takie zboczenie zawodowe – kilka lat przepracowałem w Dziale Kontroli Gospodarczej w Z.CH.),
  szkoda, że Radni nie zainteresowali się tą sprawą i pozwolili Burmistrzowi zamieść sprawę pod dywan.
  Pozdrawiam
  Stanisław Grzywna

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>