Listopad, czyli podatki

30 listopada Rada Miejska obradowała osiemnasty raz w bieżącej kadencji. Jak zwykle pod koniec roku dominującym tematem były podatki i opłaty lokalne. Ale po kolei.

W obradach uczestniczyli wszyscy radni, trwały one niespełna 1,5 godziny, co było efektem dokładnego przedyskutowania wszystkich zagadnień tydzień wcześniej na komisjach (4,5 godziny). Tradycyjny początek uległ pewnemu zaburzeniu, gdyż ze wstępnej fazy „spadł” punkt dotyczący sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Przyczyna prozaiczna – gmina nie ma burmistrza. Po rezygnacji Jerzego Paula wygasły też upoważnienia przez niego udzielone, trwa więc swoisty paraliż, gdyż gmina nie może np. ogłosić żadnego przetargu. W takiej sytuacji osobę pełniącą funkcję burmistrza do objęcia stanowiska przez nowowybranego szefa gminy wyznacza Prezes Rady Ministrów. Jak się dowiedzieliśmy na komisjach, stosowny dokument powołujący na tę funkcję pana Andrzeja Rychla leży na biurku pani premier i czeka na podpis.

W cyklu uchwałodawczym jednogłośnie przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Jelna-Borki i zajęliśmy się podatkami i opłatami. Najpierw przyjęliśmy dwie uchwały, związane z zamiarem przekazania przez gminę zarządzania placem targowym spółce ZGK. Po pierwsze zmniejszyliśmy należną gminie opłatę targową (ZGK będzie pobierać swoją część należności – opłatę za korzystanie z targowiska), za tą uchwałą głosowało 19 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu, po drugie uchyliliśmy uchwałę, określającą wysokość opłaty rezerwacyjnej (20 za, 1 przeciw, bez wstrzymujących się. Na komisjach sygnalizowałem, że poza ZGK również inni przedsiębiorcy zainteresowani są zarządzaniem placem targowym, ale nie liczę na ogłoszenie przez gminę przetargu, przekazanie tego zadania spółce komunalnej wydaje się definitywnie przesądzone. Przeciwny tym dwóm uchwałom był radny Sroka, który – jak powiedział – nie ma zaufania do właściwego zarządzania targowiskiem przez prezesa ZGK.

Kolejną uchwałą były podatki od środków transportowych. Burmistrz proponował ich wzrost o 2% w stosunku do poprzednich stawek uchwalonych 3 lata temu. Na komisjach zgłosiłem wniosek o ich pozostawienie na dotychczasowym poziomie (przeszedł stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 5 wstrz. się), natomiast radny Kolano zgłosił wniosek o obniżenie stawek dla pojazdów spełniających normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6. Po dyskusji ustaliliśmy jednogłośnie ich obniżenie do 50% stawki podstawowej, również jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę na sesji.

Również uchwała obniżająca średnią cenę skupu żyta (mającą na celu obniżenie podatku rolnego) przeszła jednogłośnie, natomiast kolejna – podnosząca o 2% wymiar podatku od nieruchomości – została podjęta 14 głosami za, przy 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących się. W dyskusji na komisjach pytałem o skutki finansowe podwyżki dla budżetu (ok. 130 tys. zł), dowiedziałem się też, że pomocy de minimis nie można udzielać różnicując stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców „dużych” i „małych”.

Jednogłośnie uchwaliliśmy nowe wzory deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny, przy 1 głosie wstrzymującym się dokonaliśmy zmian w budżecie gminy i jednogłośnie przyjęliśmy zobowiązanie ponad budżet 2015 r. (3 000 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej).

W zapytaniach radny Żak poruszył temat zanieczyszczenia Trzebośnicy, radny Kolano zaproponował wprowadzenie, obok papierowych, również elektronicznych faktur za wodę i ścieki (do wyboru przez płatnika), radny Zawadzki pytał o sprzedaż działek w Jelnej-Krzaki i o ścieżkę rowerową, a radny Sądej o dowóz dzieci do szkół i plany budowy lokali socjalnych. Radny Superson zaproponował utwardzenie wydeptanej ścieżki prowadzącej do „białego domu”, radna Pyszowska pytała o przystanek dla busa dowożącego dzieci do szkoły, a radny Bieńkowski o remonty dróg kamieniem.

Otrzymałem odpowiedź na Złożoną miesiąc temu interpelację dotyczącą różnicy wydatków w gimnazjach w Łętowni i Woli Zarczyckiej, ze względu na nieobecność pani sekretarz pytania uzupełniające odłożyłem na następną sesję.

W wolnych wnioskach i informacjach radny Żak zaapelował o dbanie o czystość Trzebośnicy i o to, by nie traktować jej jako wysypiska niepotrzebnych rzeczy, takich jak stare lodówki, gazony, wersalki czy pralki. Ja dziękowałem wszystkim, którzy wsparli organizatorów naszego Biegu Niepodległości. Przewodniczący osiedla nr 3 Tomasz Bąk poruszył temat wysokości zejść z chodników, a radny Sądej pozytywnie ocenił decyzję o przejęciu organizacji przeglądu piosenki harcerskiej.

Tematem, który nie pojawił się na sesji, a wywołał długą dyskusję na komisjach, była strategia rozwoju naszej gminy na lata 2015-2025. Dokument liczący kilkadziesiąt stron radni otrzymali do zaopiniowania 3 dni przed komisjami. Zgłoszono (głównie niżej podpisany) szereg zastrzeżeń do trybu przyjmowania strategii (w ostatnich dniach czerwca odbyły się dwa spotkania – z pracownikami samorządowymi i lokalnymi aktywistami. Zapowiedziano kolejne spotkanie dla przedyskutowania zapisów strategii, jednak przez blisko pięć miesięcy nic się nie działo). W efekcie zapadła decyzja o zdjęciu tego punktu z listopadowej sesji, a radni otrzymali czas do 4 grudnia na zgłaszanie uwag. Proponowałem opublikowanie projektu strategii na stronach gminy, by mogli się z nim zapoznać mieszkańcy, lecz odpowiedź była odmowna. Wyręczę więc władze gminy i zamieszczę dokument na naszym forum z prośbą o analizę i uwagi.

Jacek Wojdałowicz

2 komentarzy do Listopad, czyli podatki

  • Pit  mówi:

    Proponowałem opublikowanie projektu strategii na stronach gminy, by mogli się z nim zapoznać mieszkańcy, lecz odpowiedź była odmowna.
    Kto odmówił i z jakiego powodu?

    • Jacek W.  mówi:

      Była to decyzja wiceburmistrza, powód nie został podany.

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>