Wiosna :)

Początek wiosny w Radzie Miejskiej to dwa dni robocze. 21 marca spotkały się komisje, ale przed ogólnym zebraniem przedsesyjnym dwie godziny wcześniej z przedsiębiorcami spotkała się z mojej inicjatywy Komisja Ekonomiczno-Finansowa.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały formy pomocy instytucjonalnej dla sektora MŚP – mówiły o nich przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy p. K. Majewicz (mówiła m. in. o stażach, dotacjach na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, programach specjalnych i Krajowym Funduszu Szkoleniowym), Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” p. D. Płachta (przedstawiła możliwości uzyskania niskooprocentowanych pożyczek dla „starterów” i przedsiębiorców już prowadzących działalność) i Lokalnej Grupy Działania Region Sanu i Trzebośnicy p. S. Rychlak (również mówiła o formach wspierania przedsiębiorców chcących podjąć bądź rozwijać swój biznes). Ważną deklarację złożył burmistrz Rychel – poinformował o zamiarze wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w Dymarkach.

Po spotkaniu z przedsiębiorcami rozpoczęło się posiedzenie wszystkich komisji. Sprawnie rozpatrzyliśmy informacje o działalności OSP, KBOŚ Sp. z o.o. i MGOPS, a burmistrz złożył informacje o umorzeniach należności cywilnoprawnych (dokładniej – o braku takich umorzeń w 2015 r.). Dłuższe polemiki wzbudziły niektóre projekty uchwał, lecz dzięki temu krótko trwała poświąteczna sesja, którą ktoś niezorientowany w temacie mógłby skwitować słowami „głosują bez żadnej
dyskusji”.

W końcowych punktach porządku komisji poruszane były tematy: porządków na terenie PKP i zanieczyszczenia Trzebośnicy fenolem (radny Żak), dalszej działalności uciążliwej dla mieszkańców Jelnej firmy Zielone Fermy (radny Zawadzki), stanu dróg i chodników (radny Pinderski) i listy spraw do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości (niżej podpisany).

Na sesji sygnalizowane były sprawy oświetlenia ulicznego (radny Pinderski), warunków inwestowania na Dymarkach (radny Kolano), programu Błękitny San (przewodniczący Kurlej), remontów dróg (sołtys Łętowni Misiak), statutów sołectw (sołtys gościńca Wilk), usuwania porzuconych pojazdów (przew. Osiedla nr 3 Bąk), stanu drogi Wólka Łętowska – Krzywdy (radny Kolano), odwodnienia drogi miedzy osiedlami (radny Superson) i zagospodarowaniu terenu obok Stokrotki (radny Sądej).

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>