Pora wracać :)

Jakiś czas temu kolega spytał – czemu nic nie piszesz tak długo? Nie zdradzę, kiedy to było, bo się okaże, że wieki całe nie popełniłem postu, ale chyba pora wracać.

Dłuższy czas samorządowe sprawy toczyły się bez większych kontrowersji, radni przyjmowali budżet i udzielali absolutorium, przegłosowywali kolejne uchwały. Dopiero na sesji LIX wydarzyło się coś, co mnie zbulwersowało – Rada Miejska ewidentnie moim zdaniem złamała prawo.

Miało to miejsce podczas wyborów nowego przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Dotychczasowa szefowa tej komisji, Sylwia Rychlak ostatni raz uczestniczyła w sesji 2 sierpnia 2017 r. i jej koledzy, którzy zgłosili ją na to stanowisko uznali, że już dość tej nieobecności. Pani Rychlak została sprawnie i jednogłośnie odwołana, a w trakcie rozpatrywania kolejnej uchwały na jej miejsce zostały zgłoszone kandydatury Dariusza Żaka i Wiesława Panka. Uważałem, że przewodniczący rady powinien poddać pod głosowanie wyłącznie kandydaturę D. Żaka, jednak, kiedy ogłosił, że będa głosowane obydwie kandydatury – poprosiłem o głos i zwróciłem uwagę, że wybór W. Panka oznaczałby złamanie statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, który jednoznacznie w par. 15 ust. 2 stwierdza: Radny może być członkiem najwyżej jednej komisji stałej. Sęk w tym, że W. Panek był wtedy członkiem Komisji Rewizyjnej. I nic tu nie zmienia wcześniejsze złożenie przez niego rezygnacji z członkowstwa w tej komisji, bo składy osobowe komisji przyjete są uchwałą (nr II/5/2014), a inny zapis statutu (par. 49 ust. 2) stanowi, że: Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały (…). Tak długo więc, jak nie zostanie przyjęta uchwała zmieniająca skład komisji, tak długo obowiązuje poprzednia.

Ale radca prawny i przewodniczący rady (też zresztą radca prawny) nic złego w łamaniu prawa nie dostrzegli, i radny Panek zdobył głosow 15, a radny Żak 3 i w ten sposób mamy nowego przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. A dodatkowym smaczkiem jest to, że w głosowaniu nad kandydaturą radnego Panka na jednego z liczących głosy przewodniczący rady wyznaczył radnego Panka.

W „zapytaniach radnych” poprosiłem burmistrza (a dokładniej – wiceburmistrza Madeja zastępującego nieobecnego na sesji swojego szefa) o wyjaśnienia dotyczące projektowanej modernizacji placu 11 Listopada. Władze planują tam m. in. altanę biesiadną z zadaszeniem membranowym, co wzbudziło sprzeciw wszystkich mieszkańców, z którymi rozmawiałem na ten temat. Dowiedziałem się, że jest tam planowana tylko pergola. Teraz już wiem, że jak na planie pisze „altana biesiadna” to oznacza to „pergola”. Ciekaw jestem, czemu nie da się zrobić tak, że altana biesiadna oznacza altana biesiadna, a pergola to po prostu pergola. Prosiłem też o wyjaśnienie celowości nowatorskiego pomysłu na ul. Mickiewicza – asfalt ma tam zostać zastąpiony nawierzchnią z płyt granitowych, przecietą w poprzek płytami bazaltowymi. Wyjaśnienia wiceburmistrza nie przekonały mnie, nadal nie widzę celowości takiego rozwiazania.

Apelowałem też, by przed sporządzeniem tak istotnego projektu zasiegać opinii mieszkańców, w tym radnych i przewodniczących osiedli, ale ku mojemu zaskoczeniu sceptycznie odnieśli się do tego wiceburmistrz i radny Pinderski z Sarzyny (głosy aprobaty można za to było usłyszeć z tej części sali, którą zajmują sołtysi i przewodniczący osiedli). Btw – w głowie mi się nie mieści, żeby ktoś uważał, że lepszym od modelu „najpierw konsultacje, potem projekt” jest model „najpierw projekt, potem konsultacje”.

Podczas sesji poruszałem też tematy związane z gospodarką komunalną. Pierwsza z nich, to sprawa kalkulowania mocy cieplnej zamawianej przez ZGK dla wspólnot mieszkaniowych. Otrzymałem odpowiedź na pytanie z poprzedniej sesji, z której wynika, że w latach 2011-2016, mimo prowadzenia termomodernizacji budynków, nie dokonywano zmniejszeń mocy zamawianej. Zgłosiłem wniosek o zwołanie komisji ekonomiczno-finansowej w tej sprawie i zaproszenie prezesa ZGK w celu wyjaśnienia tej sprawy. Drugi temat, to przypomnienie, że prezes Wołoch obiecał zająć się zróżnicowaniem opłat abonamentowych dla odbiorców wody i wniosek, by również ta problematyka znalazła się w porządku zebrania komisji.

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>