Wielbłąd dwugarbny

Wykres emocji na marcowej sesji Rady Miejskiej wyglądałby jak wielbłąd dwugarbny. Spokój, spokój, kontrowersje, spokój, spokój, kontrowersje, spokój.

Początkowe punkty – sprawozdanie burmistrza, roczna informacja Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków, informacje MGOPS, sprawozdanie z działalności OSP, informacja burmistrza o dokonanych umorzeniach należności cywilnoprawnych zostały omówione tydzień wcześniej na komisjach, więc na sesji przeszły ekspresowo. Podobnie pierwsza z cyklu uchwał – roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Pierwszy garb wielbłąda pojawił się niespodziewanie przy uchwale nr 2 – w sprawie ustalenia granic sołectw Łętownia, Łętownia – Gościniec i Majdan Łętowski. Niespodziewanie – bo na komisjach sprawa przeszła bezboleśnie. Na sesji natomiast głos w sprawie zabrali radni Panek i Bieńkowski, wywołując niejako do tablicy sołtysów Misiaka, Wilka i Kuszaja. Przy próbach ustalenia, które sołectwo któremu co jest winne, wymienialiśmy po sąsiedzku uwagi na temat, jak głosować. Doszedłem do wniosku, że jak wniosków o zmianę granic nie będzie – zagłosuję za, a jeśli ktoś zgłosi taki wniosek – nie będę udawał, że wiem o co chodzi w tych sporach granicznych i się wstrzymam. Ostatecznie dyskusja wygasła, a że nikt nie zgłosił poprawki – zagłosowałem za. Cała sprawa miała związek ze zmianą granic sprzed kilku lat, kiedy to dostosowano granice sołectw do podziału na okręgi wyborcze (a konkretnie do tego, by Wólka i Gościniec mogły być jednym wspólnym JOWem), a teraz miał nastąpić powrót do granic sprzed epoki JOWów.

Potem było znów spokojnie (z krótką dyskusją nad uchwałą o powołaniu złożonego z podstawówki i I LO Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie). Zapytania radnych dotyczyły spotkań burmistrza, najpierw ze swoim odpowiednikiem z Rudnika (pytali o to radni Bieńkowski i Kolano, burmistrz odpowiedział, że spotkanie dotyczyło problematyki podatkowo-wikliniarskiej), a potem spotkania w dyrekcji dróg krajowych i autostrad (pytał radny Zawadzki, w kontekście rejonu skrzyżowania drogi krajowej z lokalną w Jelnej).

W przedostatnim punkcie temperatura znów się podniosła, za sprawą odpowiedzi na moją interpelację w sprawie mocy zamówionej. Ale to temat na osobny wpis.

Na koniec, w punkcie Wolne wnioski i informacje zabierali głos: sołtys T. Misiak (dziękował za zmianę granic sołectw), radny R. Sądej (o programie Wifi dla gmin), radny J. Pinderski (dziękował za wybudowanie przedszkola w Sarzynie), niżej podpisany (zgłosiłem wniosek o kolejne zaproszenie prezesa Wołocha na komisję), sołtys F. Wilk (pytał o pracowników interwencyjnych) i ponownie sołtys T. Misiak (pytał, czy gmina złoży wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Łętowni oraz o to, czy ostatnio był u burmistrza).

Na koniec przewodniczący rady złożył wszystkim życzenia świąteczne, do których i ja się dołączam 🙂

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>