Sesja nr 62

Kwietniowa sesj Rady Miejskiej miała spokojny przebieg.

Po rutynowym początku zajęliśmy się informacją o stanie bezrobocia. Kolejny rok mimo zaproszenia na sesji nie pojawił się nikt z Powiatowego Urzędu Pracy (otrzymaliśmy jedynie informację pisemną). Burmistrz uznał, że temat ten wiąże się z inwestycjami firm w Nowej Sarzynie i przedstawił prezentację dotyczącą tej problematyki (wydawała mi się znajoma, była to zmodyfikowana prezentacja sprzed blisko roku: KLIK). W tym punkcie głos zabrał też mieszkaniec Woli Zarczyckiej pan Szczepański i przypomniał wniosek rodziców najmłodszych mieszkańców tej miejscowości o budowę żłobka, który może przyczynić się do rozwiązania problemu powrotu na rynek pracy młodych mam. Szybko przeszły sprawozdania MGOPS o zasobach pomocy społecznej i MOSiR z działalności w 2017 r. oraz informacje burmistrza z realizacji zadań z dziedziny sportu oraz z realizacji programu współpracy z ngo’sami.
W części uchwałodawczej przyjęliśmy nowelizację budżetu obywatelskiego, podzieliliśmy miasto i gminę na stałe obwody głosowania, wnieśliśmy wkład niepieniężny do ZGK (budynek stacji uzdatniania wody i działkę), skorygowaliśmy uchwałę o pomocy dla powiatu o kwotę wynikającą z przeprowadzonego przetargu oraz dokonaliśmy zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Wszystkie te uchwały przyjmowane były jednogłośnie, a jedyną z jednym głosie wstrzymującym się była uchwała ostatnia – o zaciągnięciu kredytu.

Kolejny punkt dotyczył zapytań radnych i była to jedna z niewielu sesji, podczas której żaden z członków rady o nic nie pytał. Przedostatnim punktem były odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje (ku mojemu zdziwieniu przewodniczący stwierdził, że żadnych zaległości nie ma, ale przypomniałem mu o braku reakcji burmistrza na wniosek o uzupełnienie mojej interpelacji dotyczącej mocy cieplnej zamówionej). Ostatni punkt to tradycyjnie wolne wnioski i informacje. Burmistrz mówił o przygotowaniu spotkania dotyczącego budowy przedszkola w Woli Zarczyckiej i sposobu finansowania tej inwestycji (odniosła się do tego druga z przybyłych mieszkańców Woli – pani Kłakowska), radny Kolano informował o niezadowoleniu mieszkańców Wólki Łętowskiej ze sposobu prowadzenia przez powiat inwestycji drogowej w tej miejscowości, ja przypomniałem się burmistrzowi o styczniowym pytaniu o wykorzystaniu kamery niegdyś „obserwującej” nowosarzyńskie rondo, a radny Kludys podzielił się refleksjami o wyrażonej pod jego adresem opinii o rzekomym nieinteresowaniu się sprawami samorządowymi.

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>