Majowa sesja

Na majowej sesji Rady Miejskiej zajmowaliśmy się kilkoma sprawami.

Na poczatku przyjęliśmy sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Korebudu. W dyskusji dopytywałem o wałkowaną od poczatku kadencji kwestię zróżnicowania opłat abonamentowych za wodę, pytałem też o termin usunięcia usterek wynikłych podczas termomodernizacji budynków mieszkalnych. Prezes Wołoch poinformował o tym, że wykonawcy termomodernizacji mają usunąć usterki do 14 dni od terminu zakończenia inwestycji, przewidzianego w umowie na 10 czerwca. Odnośnie różnicowania opłat abonamentowych dowiedzieliśmy się, że nowe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo wodne wykluczają możliwość takiego działania. Radny Sądej pytał o usuwanie awarii ogrzewania na osiedlu awaryjnym i o plany modernizacji sieci co, a radny Pinderski o zwalczanie barszczu Sosnowskiego i o zapachy z oczyszczalni ścieków. Odnośnie Korebudu padło tylko pytanie radnego Bieńkowskiego o plany funkcjonowania żwirowni.

Po informacji o udziale gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych zajęliśmy się problematyką uchwałodawczą. Wyraziliśmy zgodę na najem i dzierżawę trzech nieruchomości, upoważniliśmy burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji terenów zielonych, wprowadziliśmy zmiany w budżecie gminy i znowelizowaliśmy uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

W zapytaniach radnych głos zabierali radni: Eugeniusz Kolano (pytał o zjazdy z drogi w Wólce Łętowskiej) i Robert Sądej (pytał o spotkanie burmistrza z prezesem Grelewiczem dotyczące polityki kadrowej na zakładach).

W punkcie dotyczącym odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje wywiązała się krótka dyskusja między mną (ze wsparciem radnego Żaka) a przewodniczącym Kurlejem. Sprawa dotyczyła odpowiedzi uzupełniającej na interpelację dotyczącą zamówionej mocy cieplnej, w której wyczytałem miedzy innymi, że nie mogę dowiedzieć się o wydatki na moc zamówioną UMiGu, Szkoły Podstawowej czy MOSiRu, bo tak stanowi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ostatnim punkcie (Wolne wnioski i informacje) radny Sądej mówił o dewastacji na osiedlu awaryjnym, o problemach z odwodnieniem chodnika przy ul. Leśnej i o wysokiej jakości drogi i ścieżki rowerowej do Majdanu Łętowskiego, ja zaproponowałem burmistrzowi zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, radni Bieńkowski i Żak również mówili o drodze i ścieżce rowerowej do Majdanu, a przewodniczący Fus o stratach wody.

Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>