Wrzesień, czas kampanii

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a w naszym samorządzie spokojnie prawie do końca.

Zebraliśmy się – jak to zazwyczaj bywa – na wspólnym posiedzeniu komisji, a po tygodniu na sesji. Informacje z działalności przekazywały tym razem trzy gminne jednostki organizacyjne: Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Nowosarzyńska Telewizja Kablowa Lokaltel. Tu zwracam uwagę na wypowiedź prezesa Lokaltelu o nieuczciwej konkurencji ze strony jednej z firm, warto ją obejrzeć, gdy sesja pojawi się w kablówce i na YouTube.

Podjęliśmy 12 uchwał. Podnieśliśmy dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, korygując nieznacznie zasady ich przyznawania i nadaliśmy imię „Jedyneczka” Przedszkolu Samorządowemu Nr 1. Potem zmieniliśmy statut miasta i gminy, dostosowując go do zmienionych przepisów prawa. W tym punkcie przyjęto mój wniosek o zmianę dotycząca tworzenia klubów radnych, gdyż projekt był sprzeczny z ustawą.

Kolejnym punktem był regulamin plaży miejskiej na Osiedlu Janda. W projekcie, który trafił na posiedzenie komisji, burmistrz umieścił punkt zakazujący wchodzenia na tej plaży do wody. Spotkało to się ze sprzeciwem radnego Żaka, a do innych zapisów szereg uwag wniósł radny Kurlej. Na sesję trafił więc projekt znacznie zmieniony, który już nie wzbudził żadnych kontrowersji. Piąta uchwała to przeznaczenie po 20 000 zł na projekty: przebudowy 659 m drogi w Jelnej i 1487 m w Woli Zarczyckiej (pomoc powiatowi, bo to drogi powiatowe). Konsekwencją piątej była szósta, o zaciągnięciu zobowiązania budżetowego na przyszły rok, a kolejne dotyczyły wspólnej z GDDKiA realizacji zadania, polegającego na budowie kładki na Maliniance oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej dwóch dróg w Woli Zarczyckiej.

Następna uchwała to przeznaczenie 126 000 zł na budowę kolektora przy chodniku przy drodze powiatowej w Łętowni. Rozmawiałem z mieszkańcem Łętowni i powiedział mi, że poziom wykonawstwa tego chodnika był tragiczny. Dowiedziałem się, że najpierw położono chodnik, a jak po opadach deszczu zaczął się osuwać do rowu, zabrano się za odwodnienie. Mieszkańcy niepokoili się o ogrodzenia swoich posesji, stąd projekt uchwały. Pytałem, czy prawdą jest, że ten kolektor jest już wykonany (choć w uzasadnieniu uchwały jest zapis o tym, że należy opracować dokumentację projektową) i dowiedziałem się, że częściowo tak. Ostatecznie projekt został przyjęty 15 głosami za, bez wstrzymujących i przy 3 głosach przeciwnych (R. Sądej, D. Żak i ja). Na końcu tego punktu zaciągnęliśmy jeszcze jedno zobowiązanie ponad tegoroczny budżet (na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Majdan Łętowski”, dokonaliśmy zmian w budżecie gminy i dokonaliśmy zmiany w wykazie przystanków komunikacyjnych.

Zapytania radnych dotyczyły rejestrowania imprez lokalnych przez LokalTel (E. Kolano, przy okazji poinformował o cenach tkanin) oraz działań burmistrza w celu tworzenia nowych miejsc pracy (H. Pyszowska).

W Wolnych wnioskach i informacjach przewodniczący osiedla nr 2 S. Misiak najpierw podziękował mieszkańcom za głosowanie na jego projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego, potem naskoczył na mnie (a przy okazji na Roberta i Darka), co opisuję na nowopowstałej stronie zaczynamodsiebie.sarzyna.eu. Ja zgłosiłem wniosek o nadrobienie zaległości w poinformowaniu mieszkańców o zmienionych zasadach segregacji śmieci, R. Sądej poruszył tematy czystości Trzebośnicy, terenu obok stacji benzynowej oraz nawierzchni placu zabaw. J. Pinderski zaapelował, by poprawić stan drogi rowerowej, E. Kolano wypowiedział się na temat projektu dociepleń domów i wymiany kotłów i na tym sesja zakończyła się.

Nie była to jedyna sesja wrześniowa, tydzień wcześniej zebraliśmy się na króciutkiej sesji nadzwyczajnej, by dokonać zmiany w stałych obwodach głosowania (miejsce to samo, ale ponieważ szkoła podstawowa, dotychczasowa siedziba obwodów nr 2 i 3, została połączona w zespół z liceum, teraz siedzibą tych komisji będzie Zespół Szkół). Przy okazji przyjęliśmy też zmiany w budżecie, dotyczące głównie wydatków na przebudowę dróg.

Wygląda na to, biorąc pod uwagę dotychczasowy cykl pracy rady, że była to ostatnia sesja przed wyborami.

Jacek Wojdałowicz

2 komentarzy do Wrzesień, czas kampanii

 • BN  mówi:

  Proszę o rozwinięcie: „Kolejnym punktem był regulamin plaży miejskiej na Osiedlu Janda. W projekcie, który trafił na posiedzenie komisji, burmistrz umieścił punkt zakazujący wchodzenia na tej plaży do wody.”

  • Jacek W.  mówi:

   W projekcie regulaminu plaży miejskiej, który trafił na posiedzenie komisji Rady Miejskiej 17 IX znalazł się punkt 9: Na terenie plaży obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
   Pod uzasadnieniem projektu uchwały znajduje się podpis i pieczątka pana burmistrza.
   Przepraszam, że dopiero dzisiaj odpowiadam, to z powodu obfitości zajęć na finiszu kampanii wyborczej 🙂
   Jacek Wojdałowicz

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>