Odpowiedź na kolejny materiał KWW Forum Samorządowe Prawicy

Materiał wyborczy KWW Przyjazny Samorząd

Szanowni mieszkańcy,

w Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej LokalTel emitowany jest materiał wyborczy KWW Forum Samorządowe Prawicy „Odpowiedź do stwierdzeń zamieszczonych na forum Sarzyna Info”. Niestety, nie możemy zamieścić go tutaj, gdyż stanowiłoby to naruszenie Kodeksu Wyborczego, art. 84 § 1 zdanie drugie: „Komitety wyborcze wykonują również inne czynności wyborcze, a w szczególności prowadzą na zasadzie wyłączności kampanię wyborczą na rzecz kandydatów”.

Dlatego posłużę się tylko trzema cytatami z materiału KWW Forum Samorządowe Prawicy, oznaczając je pismem pochyłym.

  1. Panowie Jacku Wojdałowicz i Piotrze Kondeusz. Czy umiecie czytać ze zrozumieniem? Domagacie się, żeby pokazać jakieś artykuły serwisu, które by Was wybieliły.

Tak, umiem czytać ze zrozumieniem i każdy, kto to potrafi zauważy, że nie domagam się, by pokazać jakieś artykuły, które by nas wybieliły. Domagam się pokazania choć jednego artykułu, który potwierdziłby pomówienia, zawarte w materiale KWW Forum Samorządowego Prawicy.

  1. W moim oświadczeniu nie było mowy o żadnych konkretnych artykułach, a o całokształcie Waszej działalności, do której zaliczają się wszelkie publikacje, a nie tylko wybrane artykuły.

KWW Forum Samorządowe Prawicy mówi o całokształcie, a na poparcie swoich pomówień nie potrafi pokazać ani jednego artykułu potwierdzającego swą kłamliwą tezę.

  1. Udowadniam zamieszczonym wyciągiem, z kwotą 100 tys. złotych na ulicę Wł. Piłata, że kandydat Jacek Wojdałowicz w swoim oświadczeniu o pracy w Radzie minął się z prawdą. (wyciągiem jest fragment autopoprawki do uchwały budżetowej na 2016 r. – wyjaśnienie JW).

KWW Forum Samorządowe Prawicy nie jest w stanie podać, które konkretnie sformułowanie sprawozdania z pracy w Radzie Miejskiej jest niezgodne z prawdą, posiłkuje się tylko inwektywami. Każdy, kto potrafi czytać ze zrozumieniem i porówna omawiany fragment sprawozdania z fragmentem protokołu z sesji Rady Miejskiej 22 XII 2014 r., str. 12 i 13 (oznaczenia kolorem moje – JW), bez problemu wyrobi sobie zdanie, czy minąłem się z prawdą, czy nie:

W nadziei, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, że rok 2014 był przed rokiem 2016, pozostaję z uszanowaniem,

Jacek Wojdałowicz

KWW Przyjazny Samorząd

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>