Rada Miejska posty otagowane

Wrzesień, czas kampanii

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a w naszym samorządzie spokojnie prawie do końca.

Zebraliśmy się – jak to zazwyczaj bywa – na wspólnym posiedzeniu komisji, a po tygodniu na sesji. Informacje z działalności przekazywały tym razem trzy gminne jednostki organizacyjne: Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Nowosarzyńska Telewizja Kablowa Lokaltel...

Czytaj więcej

Sesja nr 66

Sierpniowa, sześćdziesiąta szósta sesja Rady Miejskiej przebiegała bez większych emocji. Na początku przyjęliśmy porządek obrad i protokoły z dwóch poprzednich sesji. W informacji z realizacji uchwał przy jednej z nich, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Zarczycka-Smycze, pojawiła się adnotacja „stwierdzona nieważność przez organ nadzoru”. Usiłowałem dowiedzieć się o przyczyny unieważnienia uchwały, ale nikt nie potrafił udzielić wyjaśnień...

Czytaj więcej

Szopka do kwadratu

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej mogłaby być wdzięcznym tematem dla satyryka. Ale po kolei.

Na początku zajęliśmy się sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok i absolutorium dla burmistrza. Sprawa była omówiona na komisjach, więc na sesji odbyło się tylko to, co jest wymagane przez procedurę – wystąpienie burmistrza, odczytanie wymaganych opinii i głosowanie imienne...

Czytaj więcej

Wiosna :)

Początek wiosny w Radzie Miejskiej to dwa dni robocze. 21 marca spotkały się komisje, ale przed ogólnym zebraniem przedsesyjnym dwie godziny wcześniej z przedsiębiorcami spotkała się z mojej inicjatywy Komisja Ekonomiczno-Finansowa.

Czytaj więcej

Samorządowy początek roku

Styczeń i luty to trzy sesje Rady Miejskiej: dwie zwyczajne i jedna zwołana w celu złożenia ślubowania przez nowowybranego burmistrza, która odbyła się 8 lutego. Była ona pokłosiem przedterminowych wyborów po uzyskaniu przez Jerzego Paula mandatu poselskiego.

Czytaj więcej

Trzy sesje, w tym budżetowa

Trzykrotnie w grudniu zbierała się Rada Miejska. Pierwsza sesja była zwołana na wniosek burmistrza w celu przyjęcia wcześniej przygotowanej uchwały o wniesieniu związanej z budową kanalizacji w Jelnej dopłaty do ZGK, której nie można było wprowadzić pod listopadowe obrady z przyczyn formalnych. Przy okazji dokonaliśmy zmian w budżecie.

Czytaj więcej

Listopad, czyli podatki

30 listopada Rada Miejska obradowała osiemnasty raz w bieżącej kadencji. Jak zwykle pod koniec roku dominującym tematem były podatki i opłaty lokalne. Ale po kolei.

Czytaj więcej

Sesja siedemnasta

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 października. Przygotowania do Biegu Niepodległości zabrały mi sporo czasu, stąd relacja jest opóźniona i będzie bardziej skrótowa, niż zazwyczaj.

Na wstępie przewodniczący rady złożył gratulacje burmistrzowi Jerzemu Paulowi, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski. W dalszej części zajęliśmy się sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych...

Czytaj więcej

Kolejne krótkie sesje

Pierwsze powakacyjne sesje Rady Miejskiej były krótkie. Najpierw spotkaliśmy się 7 września. Sesja została zwołana jako nadzwyczajna, głównie po to, by przyjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki w Łętowni przez Korebud. Przy okazji uchwaliliśmy zmiany w budżecie gminy.

Czytaj więcej

Sesja w godzinę, komisje w prawie cztery

Kto chciałby sobie wyrobić zdanie na temat pracy radnych wyłącznie na podstawie retransmisji sesji, mógłby powiedzieć – atmosfera wakacyjna.  Radni z porządkiem obrad uwinęli się chyba w godzinę, dyskusji było jak na lekarstwo. Jednak tydzień wcześniej z wakacjami mogłaby się tylko kojarzyć wysoka temperatura dyskusji. W relacji skupię się więc na przebiegu posiedzenia połączonych komisji.

Zaczę...

Czytaj więcej